Avís legal

Edició

Editora i directora de la publicació

Carmen Rodriguez
IN Information Numérique
Gran Via, 553
08011 Barcelona

Crèdits

Allotjament

OVH
2, rue Kellermann
BP 80157
59053 Roubaix Cedex 1
França
www.ovh.com

Imatges

Les imatges venen de la web Pixabay (www.pixabay.com).
Són distribuïdes sota llicència Creative Commons CC0.

Disseny gràfic

Templatemo
www.templatemo.com

Marca

La marca « IN – Information Numérique » amb el seu logo és una marca registrada.

Contacte

Correu postal

Carmen Rodriguez
IN Information Numérique
Gran Via, 553
08011 Barcelona

Correu electrònic

crodriguez@in-web.co